ทำไมคนเราถึงแก่

ทำไมถึงแก่

สาเหตุที่ทำให้คนเราแก่นี้ เป็นปัญหาที่เราอยากรู้ และมีการถกเถียงกันมามาก โดยเฉพาะในบรรดานักวิทยาศาสตร์ทังหลายที่มีการค้นคว้าวิจัย และทดลอง หาเหตุผลกันมามาก พร้อมกับมีความมุ่งหวังว่า ถ้ารู้สาเหตุที่แท้จริงได้แล้ว ก็จะคิดหาวิธีการป้องกันไม่ให้คนเราแก่หรือให้แก่ช้าๆ บางทีก็คิดไปถึงว่าเมื่อไม่แก่ก็จะได้ไม่ตายอีกด้วย

ในการค้นคว้าถึงสาเหตุที่ทำให้คนเราแก่นี้ แต่ละคนก็ตั้งทฤษฎีของความแก่ขึ้นมาเพื่อจะค้นคว้ากันต่อไป มีมากมายหลายทฤษฎีด้วยกัน แต่มีอยู่ 7 ทฤษฎีที่ตั้งขึ้นไว้ให้น่าคิดและมีเหตุผลดี 7 ทฤษฎีนี้มีกล่าวไว้พอที่จะสรุปกล่าวได้ดังต่อไปนี้

ทฤษฎีที่ 1 กล่าวว่า ที่คนแก่นั้นก็เพราะเกิดภาวะของการขาดน้ำภายในอวัยวะต่างๆ อวัยวะเหล่านั้นทุกอวัยวะแห้งเหือดไปทีละน้อยๆจึงทำให้คนแก่ลงๆ

ทฤษฎีที่ 2 กล่าวว่า คนเราแก่นั้นก็เพราะความสัมพันธ์ในการทำหน้าที่ของระบบต่างๆ ของร่างกายผันแปรไป การทำหน้าที่ไม่สัมพันธ์กัน หรือแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทำหน้าที่ไม่สัมพันธ์กัน คนก็จะแก่ลง

ทฤษฎีที่ 3 กล่าวว่า คนเราแก่ ก็เพราะพิษจากโรคภัยไข้เจ็บ จากอาหารและสิ่งแวดล้อม ที่เข้าสู่ร่างกายอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดเรื่อยมา พิษที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายนั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนทำให้อวัยวะทั่วทั้งร่างกายเสื่อมโทรม คนจึงแก่

ทฤษฎีที่ 4 กล่าวว่า คนเราแก่ก็เพราะสารเคมีที่มีอยู่ในน้ำรอบเซลล์ทั่วทั้งร่างกายตามปรกตินั้น เกิดความผิดปรกติผันแปรไปจึงเกิดความเสื่อมโทรมของเซลล์ อวัยวะต่างๆ เสื่อมไปคนจึงแก่ลง

ทฤษฎีที่ 5 กล่าวว่า คนเราแก่ก็เพราะการขาดความสมดุลของน้ำย่อยที่มีอยู่ในร่างกาย จากความผิดปรกติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในร่างกาย อวัยวะต่างๆจึงเสื่อมโทรม คนจึงแก่ได้

ทฤษฎีที่ 6 กล่าวว่า คนเราแก่ก็เพราะตับและไต ซึ่งมีหน้าที่ทำลายและกำจัดพิษต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย ไม่อาจทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ดีพอ เมื่อพิษที่เข้าสู่ร่างกายมีมากขึ้นๆ ก็จะทำให้อวัยวะต่างๆ เสื่อมโทรมไป คนจึงแก่

ทฤษฎีที่ 7 กล่าวว่า คนเราแก่ก็เพราะ  สารเคมีวัตถุธาตุต่างๆที่มีอยู่ในน้ำที่อยู่นอกเซลล์และในเซลล์ ทั่วร่างกายผันแปรผิดปรกติไป อวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายจึงเสื่อมโทรม คนจึงแก่ได้

สาเหตุที่ทำให้คนเราแก่นี้ มีกล่าวไว้มากมายหลายความเห็นและเชื่อกันได้ต่างๆ แต่ความแก่จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ก็อาจพูดได้ว่า “ความแก่ของคนเราเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในด้านของความเสื่อมโทรม ถ้าเสื่อมเร็วก็แก่เร็ว เสื่อมช้าก็แก่ช้า คนแต่ละคนจึงแก่ช้าแก่เร็วได้ อายุเท่าๆกันจะไม่แก่เท่ากัน”

ความเสื่อมโทรมของร่างกายนี้ เกิดขึ้นที่อวัยวะต่างๆ ได้ต่างกัน อวัยวะหนึ่งอาจเสื่อมเร็วกว่าอวัยวะหนึ่ง ไม่ใช่ว่าจะเสื่อมทีเดียวทุกอวัยวะพร้อมกันหมด แต่ในที่สุดก็จะเสื่อมไปหมดทุกอวัยวะ

มีผู้กล่าวกันว่า ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนเดินข้ามน้ำไปทางสะพานโค้ง เมื่อเดินจากฝั่งหนึ่งขึ้นสะพานไปนั้น ก็หมายถึง ตั้งแต่เกิดมามีการเจริญเติบโตเรื่อยไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์เมื่อถึงยอดโค้งของสะพาน ต่อมาก็เริ่มเดินลงไปจนถึงตีนสะพานอีกฝั่งหนึ่งซึ่งหมายถึงชีวิตและร่างกายเสื่อมลงจนสุดสิ้นชีวิต

ดังนั้น ก็น่าจะคิดว่า ในระหว่างที่ชีวิตและร่างกายกำลังเจริญพัฒนาไปสู่ความเจริญสมบูรณ์เต็มที่นั้น จะมีสาเหตุใดที่มีอิทธพลทำให้ไม่อาจเจริญหรือทำลายความเจริญนั้นแล้ว เมื่อถึงเวลาควรจะเจริญเต็มที่ ก็เจริญไม่สมบูรณ์เต็มที่ แต่เริ่มเสื่อมเสียแล้ว หรือระหว่างที่เจริญเติบโตนั้น ยังไม่ถึงระยะที่เจริญเต็มที่ก็เริ่มเสื่อมเสียก่อนแล้ว เช่นนี้ คนนั้นก็ย่อมจะแก่เร็วได้

คนที่จะแก่เร็วแก่ช้า  จึงขึ้นอยู่กับอิทธิพลที่มาเกี่ยวข้องในการส่งเสริมหรือขัดขวางความเจริญ ในระหว่างมีการเจริญของชีวิตและร่างกายตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุที่หยุดการเจริญ

ว่ากันว่า พันธุกรรม เป็นสาเหตุที่มีอิทธิพลอย่างหนึ่งของการมีความเจริญและเสื่อม พันธุกรรมมีอิทธิพลเกี่ยวกับแก่ช้า และมีอายุยืน

แต่ การที่จะแก่เร็วแก่ช้า (หรืออายุยืน) ยังอาจขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ อาหารการกิน สิ่งแวดล้อม อาชีพการงานหนักหรือเบา โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งเสพติดของมีนเมาการรักษาสุขภาพอนามัย ตลอดจนจิตใจและอารมณ์

อาหารมีอิทธิพลมากต่อการเจริญเติบโต และความเสื่อม ความเสื่อมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแก่ เกิดได้จากการขาดอาหาร การขาดสมดุลของสารอาหาร เช่น ขาดวิตามิน โปรตีน เกลือแร่ เป็นต้น  หรือตรงกันข้ามคือ กินอาหารมากเกินไป ก็ทำให้เกิดความเสื่อม การอดอาหาร แพ้อาหาร ได้รับพิษจากอาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากนั้น ความเสื่อมจะเกิดได้จาก ขาดการพักผ่อนหลับนอน ขาดการออกกำลังกาย ทำงานหนักออกแรงมากเกินไป เที่ยวเตร่จนค่ำมืดดึกดื่น

โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็จะมีการทำลายเซลล์ต่างๆ และก่อให้เกิดความเสื่อมได้ทุกครั้ง เด็กที่เจ็บป่วยอยู่บ่อยๆผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง เหล่านี้ก็ย่อมเกิดความเสื่อมโทรมของร่างกายได้มากจึงแก่เร็วมาก

เรื่องจิตใจและอารมณ์ นับว่ามีความสำคัญมากที่เป็นอิทธิพลให้คนเราแก่ช้าแก่เร็ว ความเครียดของจิตใจและอารมณ์ที่ผิดปรกติจะทำให้คนเราแก่เร็วหรือดูแก่เกินอายุ แต่คนที่มีจิตใจเป็นสุข อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส จะดูเป็นหนุ่มสาวเสมอจึงแก่ช้า อายุมากแล้วยังดูไม่แก่

Leave a Comment