โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชาย

0

รู้ไว้ก่อนจะสาย สำหรับผู้ชายอาจเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของชายหรือเซ็กส์เสื่อม

ชายใน อายุระหว่าง 40-70 ปีถึงร้อยละ 37.5 มีปัญหาเซ็กส์เสื่อม เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร ผมจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนปัญหาเรื่องอวัยวะเพศชายไม่เกิดการแข็งตัวตามปกตินั้น ท่านว่าเกิดจากเรื่องของจิตใจบ้าง เรื่องของอายุบ้าง สังขารบ้าง ท่านก็ว่าให้ปลงเสีย แก่ปูนนี้แล้วจะเอาอะไรอีก (จริงๆแล้วความต้องการทางเพศในผู้ชายสูงอายุหาได้ลดลงไม่ !!)

จนกระทั่งมีการศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง แล้วก็พบว่า ที่เราเข้าใจมานั้นไม่ถูกต้อง จึงเรียกภาวะเซ็กส์เสื่อมนี้เสียใหม่ จากคำว่า ไร้สมรรถภาพทางเพศ (impotence) เป็นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction หรือ ED ) จริงๆแล้วชื่อภาษาไทยนี้ก็ไม่ค่อยตรงกับภาษาอังกฤษนัก หมายถึงการที่อวัยวะเพศไม่สามารถเกิดการแข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะ มีเพศสัมพันธ์ได้จนจบเป็นที่พึงพอใจได้

ความเข้า ใจเดิมไม่ถูกต้องเพราะ ทำไปทำมาพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของ ED เกิดจากโรคทางกาย เช่นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บุหรี่ หรือ โรคหมอทำ เช่นจากยา หลังการผ่าตัดต่อมลูกหมาก หรือ ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น แต่แน่นอนว่าเรื่องของจิตใจก็มีส่วนสำคัญด้วย โดยเฉพาะในคนอายุไม่มากนัก โดยมากพวกหลังนี้มักเป็นชั่วคราว หายเครียด หายกังวลก็กลับมาปึ๋งปั๋งเหมือนเดิม

ศึกษากันในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา พบตัวเลขที่น่าตกใจคือกว่าร้อยละ 50 ของผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป มีปัญหา ED นี้ มากบ้างน้อยบ้าง ยิ่งอายุมากขึ้นปัญหาก็พบบ่อยและรุนแรงขึ้น จะเห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ถ้าเราเปิดใจให้กว้างและยอบรับว่าเซ็กส์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จะเห็นว่ามี “ผู้ป่วย” จำนวนกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกทีเดียว !!

จึงเกิด การศึกษาในคนไทยขึ้น เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยศึกษามาก่อน กลุ่มผู้วิจัยศึกษาชายไทยอายุระหว่าง 40-70 ปีจำนวน 1,250 คน จาก 8 จังหวัดและกทม. พบตัวเลขน่าตกใจเช่นกัน คือ ชายไทยกลุ่มนี้มีปัญหา ED ร้อยละ 37.5 ตัวเลขนี้อาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงได้ (เพราะอาจจะอาย ไม่ยอมบอกความจริง) ที่สำคัญคือมีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่มาปรึกษาแพทย์ เช่นเดียวกันกับชายต่างชาติคือ ยิ่งอายุมากขึ้น ปัญหา ED ก็พบบ่อยขึ้น (ร้อยละ 73 ในชายไทยอายุ 60-70 ปี) โดยรวมแล้วส่วนใหญ่ ED อยู่ในขั้นไม่รุนแรง มีเพียงร้อยละ 4.7 ที่รุนแรงคือเสียการแข็งตัวอย่างสิ้นเชิง กลุ่มที่มีปัญหา ED มากที่สุดคือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ

บทความ นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออยากให้ผู้คนหันมาใช้ยากระตุ้นเซ็กส์หรือยาช่วย ในการแข็งตัว แต่อยากจะฝาก 2-3 อย่าง อย่างแรกคือ เรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ไม่ว่าอายุเท่าไรก็ตาม เรื่องที่ 2 คือเรื่องนี้เป็นปัญหากับผู้ชายจำนวนไม่น้อย แม้ว่าจะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่ก็ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ทั้งของตัวเองและคู่สมรส

เรื่องสุด ท้ายที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา ED แล้วไม่เคยปรึกษาแพทย์ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆ เพราะ ED อาจเป็นอาการนำมาของโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ผมขอแนะนำว่าท่านควรรับการตรวจสุขภาพ เพราะโรคเหล่านั้นอาจไม่แสดงอาการผิดปกติเลยก็ได้

Share.

About Author

Leave A Reply