10 อันดับประเทศที่เหมาะแก่การเลี้ยงลูกมากที่สุด

สิบอันดับประเทศที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงลูกมากที่สุด

องค์กร Save The Children ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ เหมาะสมสำหรับเลี้ยงดูบุตรมากที่สุด โดย วัดจากข้อมูลทางด้านสาธารณสุข สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา  ความเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัยสำหรับสตรีและเด็ก

10 อันดับประเทศที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงลูกมากที่ที่สุดได้แก่
1. ประเทศ นอร์เวย์
2. ประเทศ ออสเตรเลีย
3. ประเทศไอซ์แลนด์
4. ประเทศสวีเดน
5. ประเทศเดนมาร์ก
6. ประเทศนิวซีแลนด์
7. ประเทศฟินแลนด์
8. ประเทศเบลเยี่ยม
9. ประเทศเนเธอร์แลนด์
10. ประเทศฝรั่งเศส

10 อันดับประเทศที่ไม่เหมาะสม (อันตราย ) สำหรับเลี้ยงลูกมากที่สุดได้แก่

1. แอฟกานิสถาน
2. ไนเจอร์
3. ประเทศกีนี-บิสซัว
4. ประเทศเยเมน
5. แชด
6. ประเทศคองโก
7. ประเทศเอริเทรีย
8. ประเทศมาลี
9. ประเทศซูดาน
10. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

Leave a Comment