Browsing: ข้อคิดดีๆ

ข้อคิดดีๆ
0

จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ โดย วิกรม กรมดิษฐ์ 1. คนไทยรู้จักตัวตนของเราเองต่ำมาก กล่าว คือ รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม ต่างกับชาติที่เจริญแล้ว เขาจะมีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมสูงมาก 2.…

การศึกษา
0

ต่อไปนี้เป็นโจทย์ในข้อสอบฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัย Copenhagen โจทย์มีอยู่ว่า “จงอธิบายว่าท่านจะใช้บารอมิเตอร์วัดความสูงของตึกระฟ้าได้อย่างไร” มีนศ.คนหนึ่งตอบว่า: “เอาเชือกยาวๆ ผูกกะบารอมิเตอร์แล้วหย่อนลงมาจากบนหลังคาแล้วก็เอาความยาวเชือก บวกความสูงบารอมิเตอร์ก็จะได้ความสูงของตึก” คำตอบนี้ทำให้อาจารย์ตัดสินว่านศ.คนนั้นสอบตก แต่นศ.ผู้นั้นกลับยืนกรานว่า คำตอบของเขาควรจะถูกต้องอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ทางมหาวิทยาลัย จึงตั้งกรรมการมาตัดสินเรื่องนี้ กรรมการตัดสินว่า คำตอบนั้นถูกต้องอย่างแน่นอนแต่ไม่แสดงถึงความสามารถทางฟิสิกส์ให้เห็น…

ข้อคิดดีๆ
0

ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เหงา อยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้ จะต้องหาเพื่อนคุย หาเพื่อนกินข้าว ถ้าต้องอยู่คนเดียวเมื่อใด จะรู้สึกเหงาจับใจ กระวนกระวายไม่มีความสุขที่จะต้องอยู่โดยไร้เพื่อน ต้องโทรศัพท์หาเพื่อน พอได้พูดคุยกับเพื่อนแล้วจะรู้สึกดีขึ้น แบบนี้คุณเป็นคนขี้เหงาแน่นอนและต้องอาศัยคนอื่นในการดำรงชีวิต ผลเสียของการเป็นคนขี้เหงาก็มีหลายประการเช่น ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่รู้จักตนเอง ขาดการเรียนรู้ตนเอง ทำให้เพื่อนรำคาญ…