Browsing: สุขภาพ

สุขภาพ
0

การวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา พบว่าในน้ำทับทิมมีสารต้านนอนุมูลอิสระหลายชนิด และมีประสิทธิภาพสูงมาก ด้วยความสามารถที่สูงของสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำทับทิม มีผลถึงกับมีงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์โดยตรงหลาย อย่างไม่ใช่การคาดคะเนอ้อมๆกันอีกต่อไป งานวิจัยแรกพบว่าสารจากน้ำทับทิม สามารถลดภาวะการแข็งตัวของเส้นเลือด จากไขมันในเลือดสูงได้ โดยทำให้การแข็งตัวหรือการสะสมไขมันในเส้นเลือดหนู และในคนด้วยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางการแพทย์ ยังมีอีกรายงานที่พบว่าไม่เพียงแต่ลดการสะสมไขมันในตัวเส้นลือด แต่ยังทำให้เส้นเลือด ที่หนาตัวและมีไขมันสะสมแล้วซึ่งเป็นเส้นเลือดที่ไม่ดีแล้ว มีความหนาตัวลดลง…

ความสวยความงาม
0

ทาง the economist ได้นำข้อมูลสถิติของสถาบันการทำศัลยกรรมนานาชาติมาเปิดเผย โดยข้อมูลประเทศ 10 อันดับแรกที่ทำศัลยกรรมมากที่สุดได้แก่ 1.เกาหลีใต้ 2. กรีซ 3. อิตาลี 4. สหรัฐอเมริกา 5.…

สุขภาพ
0

โรคเบาหวาน คือ การที่ร่างกายมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปรกติเนื่องจากขาดออร์โมนที่ เรียกว่าอินซูลิน ทำให้การเผาผลาญอาหารประเภทแป้ง และน้ำตาลในร่างกายมีน้อย จึงเกิดการคั่งของน้ำตาลในเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาทางปัสสาวะ อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1. กระหายน้ำ อยากดื่มน้ำบ่อยและมากๆ 2. ปัสสาวะบ่อย และมาก…

สุขภาพ
0

ฮันตาไวรัส (Hantavirus) หรือ Hantavirus Pulmonary Syndrome โรคใหม่ที่เพิ่งระเกิดการระบาดในสหรัฐอเมริกา ชื่อ Hantavirus หรือ HPS เป็นโรคติดเชื้อไวรัสทำให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรง สาเหตุการติดเชื้อของฮันตาไวรัส เชื้อไวรัสชนิดนี้มีสัตว์ฟันแทะประเภทหนูเป็นพาหะนำโรค ผู้ติดเชื้อมักสัมผัสกับสารคิดหลั่ง…

1 4 5 6