ข้อควรรู้เรื่องการจอดรถยนต์ในห้าง

เวลาเราขับรถยนต์ไปจอดที่ห้างสรรพสินค้า เราดูในบัตรจอดรถมักจะเจอคำอธิบายทำนองนี้ว่า ห้างจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากของหรือรถยนต์สูญหาย

แต่จริงๆแล้วผู้รู้กฏหมายได้อธิบายแบบนี้

หากรถยนต์ถูกขโมยทั้งที่บัตรจอดรถยังเก็บไว้กับตัว ห้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของ พนักงานผู้ดูแลลานจอดรถที่ปล่อยให้รถยนต์ที่ถูกขโมยผ่านออกไปได้

ศาลฎีกาให้ความเห็นว่าเงื่อนไขว่า “บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายต่อรถใด ๆ ทั้งสิ้น” ที่ระบุไว้บนบัตรนั้นเป็นเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นฝ่ายเดียวเพื่อให้ตนเองไม่ ต้องรับผิด จึงไม่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดได้

(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2551)

แต่ถ้ากรณีกลายเป็นว่ารถหายและบัตรจอดรถก็ไม่อยู่กับตัวด้วย กรณีเช่นนี้ศาลฎีกามองว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของตัวลูกค้าเอง ดังนั้นห้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1936/2549)

ที่มา matralaw.com

Leave a Comment