Month: April 2017

ทำอย่างไรให้เต้านมสวย

เต้านมผู้หญิงเริ่มเจริญเติบโตระยะเข้าสู่วัยรุ่น เมื่อรังไข่เริ่มผลิตฮอร์โมนเพศหญิง “เอสโตรเจน” จากรังไข่จะทำให้เด็กผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงของเสรีระจากเด็กหญิงสาว มีการเจริญเติบโตของเต้านม สะโพกขยายไหล่แคบ ผมสลวย ผิวงาม เสียงเพราะ มีขนขึ้นแบบของสตรี มีการพัฒนาของอวัยวะเพสหญิง รังไข่จะเริ่มทำงานเมื่ออายุ 9-12 ปี และผลิตฮอร์โมนเต็มที่เมื่ออายุประมาณ …

ทำอย่างไรให้เต้านมสวย Read More »

Scroll to Top