ทำเนียบรัฐบาลของประเทศต่างๆ

มาดูทำเนียบรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกกัน ว่าอันไหนสวยที่สุด

ทำเนียบรัฐบาลประเทศไทย
Photobucket

ฟินแลนด์
Photobucket

เกาหลีใต้
Photobucket

ญี่ปุ่น
Photobucket

นิวซีแลนด์
Photobucket

ออสเตรีย
Photobucket

มาเลเซีย
Photobucket

เซอร์เบีย
Photobucket

อินเดีย
Photobucket

บัลกาเรีย
Photobucket

เอสโทเนีย
Photobucket

ฝรั่งเศส
Photobucket

สโลวเกีย
Photobucket

โครเอเทีย
Photobucket

ออสเตรเลีย
Photobucket

กัมพูชา
Photobucket

นอร์เวย์
Photobucket

สิงคโปร์
Photobucket

แคนาดา
Photobucket

อังกฤษ
Photobucket

ฮังการี
Photobucket

Leave a Comment