เซ็กส์ประตูหลังเสี่ยงเป็นมะเร็ง

0

การมีเพศสัมพันธ์ตาม “ช่องทางปกติ” ระหว่างชายกับหญิง นอกจากฝ่ายหญิงจะเสี่ยงเป็น “มะเร็งปากมดลูก” จากการติดเชื้อ “ไวรัสเอชพีวี” แล้ว การมีเพศสัมพันธ์ “ช่องทางที่ไม่ปกติ” หรือ “ประตูหลัง” และ “ปาก” ระหว่างชายกับหญิง หรือชายกับชาย ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเช่นกัน

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผอ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันคนที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ทำให้เกิดมะเร็งทวารหนักจากไวรัสเอชพีวีเพิ่มขึ้น หรือในบางรายอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็ง อาจเป็นแค่หูดหงอนไก่รอบทวารหนัก ซึ่งก็พบมากเช่นกัน

อีกเรื่องที่เรามักจะไม่ค่อยพูดในสังคมคือ “ออรัลเซ็กส์” ที่ทำให้เกิดมะเร็งช่องปาก ซึ่งในต่างประเทศแถวยุโรป อเมริกา เจอมากขึ้น สาเหตุก็มาจากการติดเชื้อไวรัส เอชพีวี ซึ่งไวรัสเข้าไปอยู่ในช่องปาก ช่องคอโดยเซลล์ช่องปากช่องคอก็มีลักษณะเช่นเดียวกับปากมดลูก

ในอดีตเรารู้ว่ามะเร็งช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากบุหรี่และเหล้า แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไวรัสเอชพีวี ดังนั้นการทำออรัลเซ็กส์จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ ในอนาคต

โดยเฉลี่ยทั่วโลกมะเร็งช่องปาก และมะเร็งหลอดคอ ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสเอชพีวี พบประมาณ 15% แต่จากการศึกษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า มะเร็งช่องปากที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวีเราไม่พบ แต่มะเร็งหลอดคอซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเอชพีวีพบประมาณ 12% แต่ถ้าถามประวัติผู้ป่วยมะเร็งหลอดคอว่าเคยทำออรัลเซ็กส์มาก่อนหรือไม่คงยาก ที่จะได้ความจริง

Share.

About Author